Grundstötningskador

På motorbåtar är det ofta längst köllinjen och steglister som tar skada. Om det är större revor eller hål försöker man komma åt från insidan med reparation och förstärkning . Går inte det får man göra hela reparationen från utsidan.

På segelbåtar blir det ofta mera omfattande reparationer, då momentet som uppstår när man går på grund med en fenkölad båt bryter sönder bottenstockar och förstärkningar runt hela kölinfästningen, inte ovanligt att även inredningsnickerier m.m. skadas. Denna reparation går oftast bra att göra på båtens vanliga uppställningsplats. Utvändigt brukar det bli spackling slipning på blykölar, och mellan köl och kölficka. Ibland kan det behövas glasfiberreparation framkant och akterkant köl.


Kollisionsskador

Kan vara allt från stora hål i fribordet till en liten repa i gelcoaten, ofta är det rostfria pulpitar, beslag, relingslister och snickerier m.m. som också tar skada, allt går att fixa.

Före reparation
Före
Efter reparation
Efter

Före reparation
Före
Efter reparation
Efter

Torrsättningsskador, sjösättningsskador och transportskador m.m.

Oftare än man kanske tror uppstår skador när båtar hanteras på land, beroende på att det uppstår höga punktbelastningar när båtar lyfts, pallas, eller spänns fast på lastbilsflak och trailers.